Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna BIP

Witamy Państwa

Na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. 

Strona ta funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr.10, poz.68).

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MPEC Przemyśl Spółka z o.o. znajdą Państwo informacje dotyczące m.in.: statusu prawnego, organizacji, przedmiotu działalności, organów Spółki oraz wiele innych informacji publicznych dotyczących funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa.

Serdecznie zapraszamy

Wersja XML