Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wpływie wytwarzania ciepła w roku 2018 na środowisko w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów

Informacja opublikowana na podstawie § 23 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.2007.16.92)


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. wytwarza ciepło w jednym źródle ciepła - ciepłowni Zasanie, zlokalizowanej w Przemyślu przy ul. E. Plater 8.

W roku 2018 zostało wytworzone 524.262 GJ ciepła.

Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w 2018 roku:

CO2 (dwutlenek węgla) - 58.374 Mg
SO2 (dwutlenek siarki) - 68 Mg
NOx (tlenki azotu) - 51 Mg
CO (tlenek węgla) - 14 Mg
pył całkowity - 7 Mg
opady radioaktywne - nie wystąpiły
Wersja XML