Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o strukturze paliw pierwotnych
zużytych do wytworzenia ciepła w roku 2012

Informacja opublikowana na podstawie § 23 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.2007.16.92)


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. w roku 2012 wytwarzało ciepło w jednym źródle ciepła - ciepłowni Zasanie, zlokalizowanej w Przemyślu przy ul. E. Plater 8.

W roku 2012 zostało wytworzone 519.101 GJ ciepła.

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytworzenia ciepła w 2012 roku:

rodzaj paliwa miał węglowy
zużycie roczne paliwa 27.864 Mg
wartość opałowa 22.254 kJ/kg
zawartość popiołu 14,96%
zawartość siarki 0,33%
Wersja XML