Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Archiwalne taryfy dla ciepła MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

Poniżej zostały zamieszczone skany oryginalnych dokumentów - taryf dla ciepła MPEC Przemyśl Sp. z o.o. oraz decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzających wspomniane taryfy.


PDFTekst jednolity taryfy dla ciepła - 08.11.2021r. (obow. do 31.05.2022)

PDFZmiana taryfa dla ciepła obowiązująca od 04.06.2021 (obow. do 31.05.2022)

PDFTaryfa dla ciepła obowiązująca w okresie 01.03.2021 - 28.02.2022 (przedł. do 31.05.2022)

PDFTaryfa dla ciepła obowiązująca w okresie 01.11.2019 - 31.10.2020 (przedł. do 28.02.2021)

PDFZmiana taryfa dla ciepła obowiązująca w okresie 01.02.2019 - 30.09.2019

PDFTaryfa dla ciepła obowiązująca w okresie 01.10.2018 - 30.09.2019

PDFTaryfa dla ciepła obowiązująca w okresie 01.10.2017 - 30.09.2018

PDFTaryfa dla ciepła obowiązująca w okresie 01.09.2016 - 31.08.2017

PDFTaryfa dla ciepła obowiązująca w okresie 01.12.2014 - 31.08.2016

PDFTaryfa dla ciepła obowiązująca w okresie 01.11.2013 - 31.10.2014

PDFTaryfa dla ciepła obowiązująca w okresie 01.11.2012 - 31.10.2013

PDFTaryfa dla ciepła obowiązująca w okresie 01.11.2011 - 31.10.2012

PDFTaryfa dla ciepła obowiązująca w okresie 01.10.2010 - 31.10.2011

Wersja XML