Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki i opłaty poniesione przez MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

w roku 2017

Lp. Rodzaj podatku lub opłaty Kwota w zł
1 Podatek od nieruchomości 1.202.931,00
2 Opłaty koncesyjne 15.315,00
3 Opłaty za korzystanie ze środowiska 93.826,74
4 Opłata za użytkowanie gruntów 36.895,18
5 Opłata zastępcza 49.332,00
6 PFRON 143.398,00
7 Pozostałe opłaty 5,00
Razem: 1.541.702,92
Wersja XML