Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki i opłaty poniesione przez MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

w roku 2018

Lp. Rodzaj podatku lub opłaty Kwota w zł
1 Podatek od nieruchomości 1.232.417,00
2 Opłaty koncesyjne 15.654,00
3 Opłaty za korzystanie ze środowiska 71.870,44
4 Opłata za użytkowanie gruntów 38.765,60
5 PFRON 118.445,00
6 Pozostałe opłaty 200,00
Razem: 1.477.352,04
Wersja XML