Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., jako przedsiębiorstwo energetyczne, zajmuje się obrotem oraz przesyłem i dystrybucją ciepła.

Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła została Spółce udzielona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/30/277/U/2/98/EB z dnia 4 września 1998 r. (zmienioną Decyzjami Prezesa URE nr PCC/30-ZTO/277/W/OKR/2007/WS z dnia 27 sierpnia 2007r., nr OKR.4110.7.2017.JPil z dnia 31 lipca 2017r. oraz nr OKR.4110.18.2021.JWi z dnia 1 września 2021r.)

Wspomniana koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła obowiązuje do 15 września 2028r.


 

Poniżej zamieszczamy skany decyzji udzielających koncesji na wytwarzanie ciepła oraz zmieniających jej treść.

PDFKoncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła z 4 września 1998r.

PDFZmiana koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła z 27 sierpnia 2007r.

PDFZmiana koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła z 31 lipca 2017r.

PDFZmiana koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła z 1 września 2021r.

 

Wersja XML