Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiot Działalności Spółki

Zgodnie z § 6 Umowy Spółki, przedmiotem działalności MPEC Przemyśl Sp. z o.o. jest działalność produkcyjna, usługowa i handlowa w zakresie:

 

Lp. NAZWA PKD
1. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z
2. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z
3. wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z
4. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z
5. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z
6. pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B

 

Wersja XML