Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty finansowe Spółki za rok 2021

Dokumenty finansowe Spółki za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

 

PDFSprawozdanie z działalności MPEC Przemyśl Sp. z o.o. za rok 2021

 

XMLRoczne sprawozdanie finansowe MPEC Przemyśl Sp. z o.o. za rok 2021 (xml)

 

PDFRoczne sprawozdanie finansowe MPEC Przemyśl Sp. z o.o. za rok 2021 (pdf)

 

PDFWprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2021

 

PDFInformacja dodatkowa do bilansu za rok 2021

 

PDFSprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego MPEC Przemyśl Sp. z o.o. za rok obrotowy 2021

 

PDFUchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPEC Przemyśl Sp. z o.o. o zatwierdzeniu sprawozdań za rok 2021

 

PDFUchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPEC Przemyśl Sp. z o.o. w sprawie pokrycia strat z roku 2021 i podziale zysku za lata poprzednie.

Wersja XML