Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koncesja na obrót ciepłem

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., jako przedsiębiorstwo energetyczne zajmuje się obrotem, przesyłem i dystrybucją ciepła.

Koncesja na obrót ciepłem Nr OCC/389/277/W/OKR/2021/JWi została Spółce udzielona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OKR.4110.11.2021.JWi z dnia 30 lipca 2021r. 

Wspomniana koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła została udzielona na okres od 1 września 2021r. do 15 września 2028r.


 

Poniżej zamieszczamy skany decyzji udzielających koncesji na obrót ciepłem.

PDFKoncesja na obrót ciepłem z dnia 30 lipca 2021r.

 

 

Wersja XML